Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen

Als je werknemer bent bij TNO of een aangesloten werkgever bouw je bij ons ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvang je op de ingangsdatum van je pensioen.

Het pensioenfonds heeft de ambitie om een jaarlijkse opbouw van 1,75% van de pensioengrondslag mogelijk te maken. Vanaf 2021 kan het opbouwpercentage variëren afhankelijk van de gemaakte premie-afspraken door sociale partners van TNO.

Je ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat je van de overheid ontvangt als je je AOW-leeftijd bereikt.

Tip

Bereken op de site van het SVB wat je AOW-leeftijd is.

Ben je in dienst bij een aangesloten werkgever van het Pensioenfonds TNO of ben je gepensioneerd, dan staat op je jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ook hoeveel pensioen je bij ons hebt opgebouwd.
Ga je scheiden? Mogelijk heeft je ex-partner recht op een gedeelte van je ouderdoms- en partnerpensioen. Lees meer… En wat als je daarna weer een nieuwe partner hebt? Lees meer…

Hoeveel pensioen krijg je?

Hoeveel pensioen je straks van ons ontvangt, is afhankelijk van de hoogte van je salaris, de afgesproken pensioenregeling en het aantal jaren dat je pensioen opbouwt. Daarbij gaan we uit van een financieel gezond pensioenfonds. Het ouderdomspensioen wordt vanaf de ingang van je AOW maandelijks uitbetaald, zolang je leeft. De hoogte van je ouderdomspensioen dat je bij ons hebt opgebouwd, kun je vinden bij Mijn pensioen. Wil je een totaaloverzicht? Kijk dan op MijnPensioenoverzicht.nl. Daar zie je naast je AOW hoeveel pensioen je bij welk pensioenfonds of pensioenverzekeraar hebt opgebouwd.

Vanaf 1 januari 2021 kan het percentage van de jaarlijkse pensioenopbouw variëren. In 2024 bouw je 1,75% pensioen op

De pensioenregeling van het Pensioenfonds TNO is een uitkeringsovereenkomst. Dat houdt in dat je elk jaar pensioen opbouwt over een deel van je verdiende brutoloon. Je bouwt niet over je hele brutoloon pensioen op. Er wordt namelijk rekening gehouden met de AOW, die je van de overheid ontvangt als je je AOW-leeftijd bereikt. Dat deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, is het drempelbedrag. Dat drempelbedrag wordt ook wel ‘franchise’ genoemd. Over het brutoloon minus de franchise bouw je bij ons een percentage aan ouderdomspensioen op. Tot en met 2020 bedroeg dit percentage 1,75%. Vanaf 2021 is dit percentage variabel en kan het jaarlijks worden aangepast. Door sociale partners van TNO is voor 2024 het premiepercentage vastgesteld op 20,34% waardoor een pensioenopbouw mogelijk is van 1,75%. Het ouderdomspensioen dat je ontvangt bij pensionering is een optelsom van wat je elk jaar hebt opgebouwd. Daarom heet het een uitkeringsovereenkomst.

Stel: je jaarsalaris is in 2024 €29.427 De franchise is in 2024 vastgesteld op €17.427. Over het bedrag van €29.427 minus €17.427 bouw je pensioen op. Je bouwt dus over €12.000 pensioen op. De pensioenopbouw is in 2024 bij het Pensioenfonds TNO 1,75%. Dus je bouwt in 2024 1,75% van die €12.000 aan pensioen op ofwel €210,00.

Het ouderdomspensioen dat je bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie en wordt in principe levenslang uitgekeerd vanaf je 68ste.

NB: werk je parttime, dan wordt je pensioenopbouw naar verhouding berekend.

Verdien je meer dan €137.800?

Vanaf 2015 is wettelijk vastgelegd dat je tot een jaarsalaris van maximaal €100.000 pensioen mag opbouwen. Met ingang van 1 januari 2024 is deze aftoppingsgrens verhoogd naar €137.800. Verdien je meer? Dan kun je Netto Pensioen opbouwen indien je in de jaren voor 2024 ook mee hebt gedaan aan de Netto pensioenregeling.