Bekijk het Jaarverslag 2022

Bekijk het Jaarverslag 2022

Jouw pensioen is jouw toekomst. Het is daarom goed om te weten hoe we afgelopen jaar de pensioenregeling hebben uitgevoerd. Waar staan we nu en zijn we klaar voor de toekomst?

Je kunt dit uitgebreid lezen in het Jaarverslag 2022, dat vandaag is gepubliceerd. Het jaarverslag bestaat uit 3 gedeeltes: het verslag van het Bestuur, de jaarrekening en het oordeel van de toezichthouders.

In het jaarverslag wordt ingegaan op de ontwikkelingen van 2022. Wil je een kijkje nemen en niet alles lezen? Denk dan eens aan:

  • Voorwoord van Nancy Westerlaken, bestuursvoorzitter (pagina 4)
  • Meerjarenoverzicht (pagina 8)
  • Jaarplan 2022: met de strategische hoofdpunten en bestuurlijke prioriteiten (pagina 18)
  • Risicobeheer: passage over de hoge inflatie en rente (pagina 48)
  • Duurzaamheid: de resultaten van 2022 (pagina 69)
  • Toelichting op de staat van de baten en lasten (pagina 113)
  • Bijlage 4: ontwikkeling deelnemersbestand

Wat sowieso handig is om te weten: in bijlage 2 van het jaarverslag staat een begrippenlijst. Dus kom je een begrip tegen dat je niet kent, dan vind je daar een toelichting.

Jaarverslag Special
In juli zit ook de Jaarverslag Special 2022 bij ons magazine Life & Pension. In de Jaarverslag Special worden de highlights uit het jaarverslag van 2022 op een overzichtelijke en bondige wijze gepresenteerd. Dus houd het nieuws of je mailbox in de gaten.

Het Jaarverslag 2022 kun je vinden bij ‘Jaarverslag’ op de pagina Documenten of open hier het jaarverslag.