Documenten

Documenten

Naast de Pensioenkrant, het jaarverslag en statuten/reglementen kent het fonds een aantal brochures die over diverse onderwerpen nadere informatie geven. Ook tref je hieronder informatie aan over het vermogensbeheer, duurzaamheid en van het Sociaal Personeelsfonds van TNO. Al deze informatie kun je hieronder downloaden.

Ons magazine Life & Pension is vinden op pagina Magazine Life & Pension.

Pensioenreglement (geldend vanaf 1 januari 2024) / Samenvatting Pensioenreglement
Statuten (12 november 2020)
Reglement Extra Pensioen, netto pensioen en TOP (geldend vanaf 1 januari 2024)
Pensioenreglement (geldend vanaf 15 juni 2023 tot 1 januari 2024)
Pensioenreglement (geldend vanaf 1 januari 2023 tot 15 juni 2023)
Pensioenreglement (geldend vanaf 1 juli 2022 tot 1 januari 2023))
Reglement Extra Pensioen, netto pensioen en TOP (geldend vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 2024)
Correctiebeleid (vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 september 2023)
Pensioen 1-2-3 (laag 1) voor nieuwe medewerkers 1 januari 2024 Nederlands / Engels
Samenvatting pensioenregeling geldend vanaf 15 juni 2023 Nederlands / Engels

Code Pensioenfondsen
Checklist Code Pensioenfondsen (stand per 1 januari 2024)
Checklist Code Pensioenfondsen (stand per 1 januari 2023)

Actuariële factoren
TNO Tabellenboek 2024 (vanaf februari 2024)
TNO Tabellenboek 2023 (van februari 2023 tot februari 2024)
Tabel Omzetten van levenslang ouderdomspensioen in direct ingaand tijdelijk ouderdomspensioen voor variabele eindleeftijden
Premiestaffel Extra Pensioen 2024
Premiestaffel Netto Pensioen 2024

Goldman Sachs Lifecycle service
Brochure regeling Extra Pensioen, Netto Pensioen en TOP
Inloggen bij Mijn Pensioen van Goldman Sachs (voorheen NN IP)

2024
Aanscherping landenuitsluitingsbeleid
Stewardship beleid (update 4e kwartaal 2023) en bijlage Overzicht beleggingsfondsen en bedrijfsobligaties
Update meerjaren ESG-beleidsplan 2023 – 2025 (4e kwartaal 2023)
Voortgangsrapportage GREEN – vastgoedengagement

2023
Stewardship beleid (update 3e kwartaal 2023) en bijlage Overzicht beleggingsfondsen en bedrijfsobligaties
Update Clustermunitielijst 2024
Uitsluitingslijsten per Q3 2023
Invoering Parijsbenchmark voor aandelenbeleggingen ontwikkelde markten
Stewardship beleid
(update 2e kwartaal 2023) en bijlage Overzicht beleggingsfondsen en bedrijfsobligaties
ESG en nutsbedrijven

Strategisch ESG-Beleid 2023 – 2025
Strategisch ESG-beleidsplan 2023 -2025
Update meerjaren ESG-beleidsplan 2022 (juni 2023)
Update meerjaren ESG-beleidsplan 2022 (maart 2023)
Update meerjaren ESG-beleidsplan 2022 (januari 2023)
Voortgangsrapportage GREEN vastgoedengagement 2023

2022
Maatschappelijk Verantwoord beleggingsbeleid Pensioenfonds TNO (september 2022)
Meerjaren ESG-beleidsplan 2022

Beleid niet-traditionele fossiele brandstoffen
Beleid landenuitsluitingscriterium
Stewardship beleid (update 4e kwartaal 2022)

Voortgangsrapportage GREEN – vastgoedengagement
Rapportage ESG-onderzoek 2022
Nationale uitsluitingslijst clustermunitie (update november 2022)
Aanscherping beleid met betrekking tot impact bonds

2021
Update meerjaren ESG-beleidsplan (december 2021)
ESG-actiepunten 2021
Pensioenfonds TNO kiest voor het LEAF-geldmarktfonds van BlackRock
Pensioenfonds TNO stapt uit steenkoolproducenten en controversiële wapens
Nationale uitsluitingslijst clustermunitie (update november 2021)

Duurzaamheidsinformatie
Precontractuele informatieverschaffing pensioenregeling Pensioenfonds TNO
Uitsluitingen 3e kwartaal 2022

VBDO-rapporten
VBDO Verantwoord beleggen Enquête 2023
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2022
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2021
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2020
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2019
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2018
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2016
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2015
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2014

Animaties

Hoe bouw je pensioen op in Nederland?

Hoe bouw je pensioen op in Nederland? (english)

Pensioen opbouwen bij Pensioenfonds TNO

Pensioen opbouwen bij Pensioenfonds TNO (english)

Arbeidsongeschiktheid: wat betekent dat voor je pensioen?

Arbeidsongeschiktheid: wat betekent dat voor je pensioen? (english)

Verschil tussen AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

Verschil tussen AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd (english)