Home/Over Ons/Documenten

Documenten

Documenten

Naast de Pensioenkrant, het herstelplan, jaarverslag en statuten/reglementen kent het fonds een aantal brochures die over diverse onderwerpen nadere informatie geven. Ook tref je hieronder informatie aan van het Sociaal Personeelsfonds van TNO. Al deze informatie kun je hieronder downloaden.

Animaties

Arbeidsongeschiktheid: wat betekent dat voor je pensioen?

Arbeidsongeschiktheid: wat betekent dat voor je pensioen? (Engels)

Hoe bouw je pensioen op in Nederland? (Engels)

De pensioenregeling van Pensioenfonds TNO (Engels)

Verschil tussen AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd (Engels)

Nationale Nederlanden Investment Partners (NN IP) Lifecycle service
Brochure regeling Extra Pensioen, Netto Pensioen en TOP
Inloggen bij Mijn Pensioen van NN IP

Formulieren
Formulier aanmelden samenlevingspartner (bijlage laag 1 Pensioen 1 2 3)
Formulier waardeoverdracht (bijlage Laag 1 pensioen 1 2 3)
Formulier aanvraag vrijwillige voortzetting
Aanmelding- en wijzigingsformulier Extra Pensioen
Afstandsverklaring Bijzonder partnerpensioen voor ex-partner
Formulier wijziging betaalgegevens

Pensioenkrant en nieuwsbrief
Nieuwsbrieven zijn te raadplegen op de pagina Nieuwsbrieven en pensioenkranten.

Jaarverslag
Jaarverslag 2020 jaarverslag 2020 in het kort
Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2019 in het kort
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2018 in het kort
Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Statuten/reglementen/handouts
Statuten (12 november 2020)
Pensioenreglement (geldend vanaf 1 januari 2022)
Reglement Extra Pensioen, netto pensioen en TOP (geldend vanaf 1-1-2021)
Pensioen 1-2-3 (laag 1) voor nieuwe medewerkers 1 januari 2021 Nederlands / Engels
Samenvatting pensioenregeling geldend vanaf 1 januari 2022 Nederlands / Engels

Actuariële factoren
TNO Tabellenboek 2022
Premiestaffel Extra Pensioen 2022
Premiestaffel Netto Pensioen 2022

Code pensioenfondsen
Checklist Code Pensioenfondsen (stand per 1 januari 2022)

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan
Toelichting kandidaatstelling Verantwoordingsorgaan
Verkiezingsreglement verantwoordingsorgaan

Verkiezingen Bestuur
Functieprofiel leden van het Bestuur
Verkiezingsreglement

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen 2021

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
Maatschappelijk Verantwoord beleggingsbeleid Pensioenfonds TNO (maart 2022)
2021
Update meerjaren ESG-beleidsplan (december 2021)
ESG-actiepunten 2021
Pensioenfonds TNO kiest voor het LEAF-geldmarktfonds van BlackRock

2022
Meerjaren ESG-beleidsplan 2022
Beleid niet-traditionele fossiele brandstoffen

Stewardship beleid (update 1e kwartaal 2022)
Overzicht beleggingsfondsen en bedrijfsobligaties (update 1e kwartaal 2022)

Stemgedrag Pensioenfonds TNO 2020
Nationale uitsluitingslijst clustermunitie (update november 2021)
Stemgedrag Pensioenfonds TNO 2021

VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2021
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2020
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2019
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2018
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2016
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2015
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2014

Overige documenten
Privacy Statement
Interne klachten- en geschillenregeling

Besluit bestuursmodel
Financieel crisisplan
Toeslagenbeleid
Uitvoeringsovereenkomst (ingaande 1 januari 2022)

Presentaties medewerkers en pensioengerechtigden
Pensioenpresentatie actieve deelnemers 2017
Pensioenpresentatie pensioengerechtigden voorjaar 2018

Rapporten Visitatiecommissie
Rapport Visitatie 2017
Rapport Visitatie 2016
Rapport Visitatie 2015
Rapport Visitatie 2014
Rapport Visitatie 2013
Rapport Visitatie 2010

Het Sociaal Personeelsfonds (SPF)
Beschrijving historie Sociaal Personeelsfonds
Beschrijving Sociaal Personeelsfonds

Statuten (SPF)

Financieelverslag 2018 (SPF)
Jaarverslag SPF (2018)

Aanvraagformulier financiële hulp (SPF)
Aanvraagformulier vakantiefaciliteit (SPF)