Home/Over Ons/Documenten

Documenten

Documenten

Naast de Pensioenkrant, het herstelplan, jaarverslag en statuten/reglementen kent het fonds een aantal brochures die over diverse onderwerpen nadere informatie geven. Ook tref je hieronder informatie aan van het Sociaal Personeelsfonds van TNO. Al deze informatie kun je hieronder downloaden.

Animaties

Hoe bouw je pensioen op in Nederland?

Hoe bouw je pensioen op in Nederland? (english)

Pensioen opbouwen bij Pensioenfonds TNO

Pensioen opbouwen bij Pensioenfonds TNO (english)

Arbeidsongeschiktheid: wat betekent dat voor je pensioen?

Arbeidsongeschiktheid: wat betekent dat voor je pensioen? (english)

Verschil tussen AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

Verschil tussen AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd (english)

Nationale Nederlanden Investment Partners (NN IP) Lifecycle service
Brochure regeling Extra Pensioen, Netto Pensioen en TOP
Inloggen bij Mijn Pensioen van NN IP

Formulieren
Formulier aanmelden samenlevingspartner (bijlage laag 1 Pensioen 1 2 3)
Formulier waardeoverdracht (bijlage Laag 1 pensioen 1 2 3)
Formulier aanvraag vrijwillige voortzetting
Aanmelding- en wijzigingsformulier Extra Pensioen
Afstandsverklaring Bijzonder partnerpensioen voor ex-partner
Formulier wijziging betaalgegevens

Pensioenkrant en nieuwsbrief
Nieuwsbrieven zijn te raadplegen op de pagina Nieuwsbrieven en pensioenkranten.

Jaarverslag
Jaarverslag 2021 jaarverslag 2021 in het kort
Jaarverslag 2020 jaarverslag 2020 in het kort
Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2019 in het kort
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2018 in het kort
Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Statuten/reglementen/handouts
Statuten (12 november 2020)
Pensioenreglement (geldend vanaf 1 januari 2022)
Pensioenreglement (geldend vanaf 1 juli 2022)
Reglement Extra Pensioen, netto pensioen en TOP (geldend vanaf 1 januari 2021)
Pensioen 1-2-3 (laag 1) voor nieuwe medewerkers 1 januari 2022 Nederlands / Engels
Samenvatting pensioenregeling geldend vanaf 1 januari 2022 Nederlands / Engels

Actuariële factoren
TNO Tabellenboek 2022 (van februari tot augustus)
TNO Tabellenboek 2022 (van augustus tot februari 2023)
Premiestaffel Extra Pensioen 2022
Premiestaffel Netto Pensioen 2022

Code pensioenfondsen
Checklist Code Pensioenfondsen (stand per 1 januari 2022)

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan
Toelichting kandidaatstelling Verantwoordingsorgaan
Verkiezingsreglement verantwoordingsorgaan

Verkiezingen Bestuur
Functieprofiel leden van het Bestuur
Verkiezingsreglement

Vermogensbeheer
Verklaring inzake beleggingsbeginselen
Verklaring inzake beleggingsbeginselen 2022

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
2021
Update meerjaren ESG-beleidsplan (december 2021)
ESG-actiepunten 2021
Pensioenfonds TNO kiest voor het LEAF-geldmarktfonds van BlackRock
– Pensioenfonds TNO stapt uit steenkoolproducenten en controversiële wapens
– Nationale uitsluitingslijst clustermunitie (update november 2021)

2022
Maatschappelijk Verantwoord beleggingsbeleid Pensioenfonds TNO (september 2022)
Meerjaren ESG-beleidsplan 2022

Beleid niet-traditionele fossiele brandstoffen
Beleid landenuitsluitingscriterium
Stewardship beleid (update 3e kwartaal 2022)

Voortgangsrapportage GREEN – vastgoedengagement
Rapportage ESG-onderzoek 2022
-Nationale uitsluitingslijst clustermunitie (update november 2022)

Overige vermogensbeheer documenten
Stemgedrag Pensioenfonds TNO 2020
Stemgedrag Pensioenfonds TNO 2021

VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2022
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2021
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2020
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2019
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2018
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2016
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2015
VBDO Verantwoord beleggen Enquete 2014

Overige documenten
Privacy Statement
Interne klachten- en geschillenregeling

Besluit bestuursmodel
Financieel crisisplan
Toeslagenbeleid
Uitvoeringsovereenkomst (ingaande 1 januari 2022)

Presentaties medewerkers en pensioengerechtigden
Pensioenpresentatie actieve deelnemers 2017
Pensioenpresentatie pensioengerechtigden voorjaar 2018

Rapporten Visitatiecommissie
Rapport Visitatie 2017
Rapport Visitatie 2016
Rapport Visitatie 2015
Rapport Visitatie 2014
Rapport Visitatie 2013
Rapport Visitatie 2010

Het Sociaal Personeelsfonds (SPF)
Beschrijving historie Sociaal Personeelsfonds
Beschrijving Sociaal Personeelsfonds

Statuten (SPF)

Financieelverslag 2018 (SPF)
Jaarverslag SPF (2018)

Aanvraagformulier financiële hulp (SPF)
Aanvraagformulier vakantiefaciliteit (SPF)