Betaling extra indexatie eind oktober

Betaling extra indexatie eind oktober

De pensioenen van alle werknemers, voormalig werknemers en pensioengerechtigden worden met terugwerkende kracht tot 1 januari met 7,00% extra geïndexeerd. Deze 7% extra indexatie komt bovenop de al eerder toegekende 9,93% indexatie voor 2023. Daarmee is uiteindelijk de volledige indexatie over 2022 van 16,93% toegekend.

Pensioengerechtigden ontvangen de extra indexatie van 7% bij de uitbetaling van hun pensioen in oktober. Dit is de aanvullende indexatie over de maanden januari tot en met september. Na die uitbetaling in oktober zal de bruto pensioenuitkering vanaf november 6,37% hoger zijn ten opzichte van de huidige bruto pensioenuitkering. Dit is gelijk aan 7,00% ten opzichte van het pensioen per eind vorig jaar. Omdat de pensioenen in januari al met 9,93% zijn verhoogd komt de aanvullende indexatie van 7,00% overeen met 6,37% ten opzichte van het huidige niveau.

Deelnemers en gewezen deelnemers zien vanaf eind oktober de extra indexatie bij hun pensioenopbouw in het pensioenportaal. Ga daarvoor naar ‘Mijn pensioen’ (zie rechtsboven op de homepage) en log in met je DigiD om naar je persoonlijke pensioenpagina van het Pensioenfonds te gaan.

Waarom alsnog extra indexatie?
De extra indexatie is mogelijk omdat de overheid ook in 2023 alsnog extra ruimte heeft gegeven om meer te indexeren vanwege de komst van het nieuwe pensioenstelsel. Het bestuur van Pensioenfonds TNO heeft daarom besloten om die ruimte te benutten. In het nieuwsbericht van 5 juli hebben wij u uitgebreid over deze extra indexatie geïnformeerd.

Heb je vragen?
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met onze pensioenuitvoerder AZL. Bel 088 – 1162 401 of mail je vraag naar pf-tno@azl.eu.