Home/Geen categorie/Extra indexatie in 2022 mogelijk

Extra indexatie in 2022 mogelijk

Extra indexatie in 2022 mogelijk

In september heeft het bestuur een besluit genomen over de eenmalige extra indexatie van 2,19%. Het streven is om deze indexatie in november met terugwerkende kracht te verrekenen met de pensioenen vanaf 1 januari 2022. We kunnen dat doen omdat de overheid de regels vanaf 1 juli heeft aangepast. Uiteraard geldt deze verhoging ook voor alle opgebouwde pensioenaanspraken per 31 december 2021. Per 1 januari jl. konden we het pensioen maar deels verhogen. Nu kunnen we de CPI-afgeleid over 2021 volledig toekennen. In dit bericht lees je meer hierover.

Van beperkte naar volledige indexatie
Vanaf 1 januari 2022 zijn de pensioenen van Pensioenfonds TNO geïndexeerd met 1,09%. De prijsstijging was vorig jaar 3,28% (CPI afgeleid oktober 2020 – oktober 2021). Een volledige indexatie was niet mogelijk omdat de beleidsdekkingsgraad eind december 2021 te laag stond. Dat is nu gelukkig anders.

Er komt een eenmalige extra indexatie, zodat we uitkomen op een volledige indexatie over 2021. De overheid heeft de regels voor indexeren vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel per 1 juli namelijk versoepeld, waardoor die extra indexatie mogelijk is. Dat is natuurlijk heel fijn.

Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022
Alle deelnemers ontvangen met terugwerkende kracht een extra indexatie vanaf 1 januari 2022 van 2,19%. In dit besluit is meegenomen dat ook alle ingegane TOP-uitkeringen met terugwerkende kracht worden geïndexeerd vanaf 1 januari 2022.

Eenmalig
De extra indexatie over 2021 is eenmalig. Dat betekent dat we net als in andere jaren in januari 2023 weer kijken of de resultaten in 2022 dusdanig zijn dat er geïndexeerd kan worden. Hiervoor volgen we de wettelijke richtlijnen en rekenregels. We kijken of we de pensioenen kunnen laten meegroeien met de prijsstijgingen. Hierover ontvang je begin 2023 bericht.

Wat betekent deze (extra) indexatie voor de komende jaren?
Bij het nemen van dit besluit heeft het bestuur gekeken wat de gevolgen op de korte- en lange termijn zijn. De belangen van alle deelnemers wegen we daarbij goed af. Want door het verhogen van de pensioenen daalt onze dekkingsgraad. Met een lagere dekkingsgraad wordt de financiële ruimte om in de toekomst de pensioenen te verhogen kleiner. We hebben het verwachte effect van de verhoging voor de lange termijn berekend. Voor oudere deelnemers is er een klein positief effect op het verwachte pensioenresultaat. Bij jongere deelnemers heeft het een zeer klein negatief effect op de korte termijn.

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen over de indexatie van jouw (opgebouwde) pensioen? Dan kun je contact opnemen met onze pensioenuitvoerder AZL. Bel 088 – 1162 401 of mail je vraag naar pf-tno@azl.eu.