Home/Geen categorie/Hoe groen moeten we zijn?

Hoe groen moeten we zijn?

Hoe groen moeten we zijn?

Wat vind jij van de manier waarop wij beleggen? Wij vinden het belangrijk om jouw stem te horen. Voor de zomer (in juni) nodigen we je daarom uit voor een online onderzoek.

We hebben een ambitieus plan met mooie doelen voor ons duurzaam beleggingsbeleid in 2022. Onlangs hebben we beschreven hoe klimaat daarin is verankerd en wat de doelen voor dit jaar zijn. Tegelijkertijd weten we dat meningen over duurzaam beleggen uiteen kunnen lopen. Voor de zomer nodigen we je daarom via de mail uit voor een online enquête waarin we jouw mening vragen over ons verantwoord beleggingsbeleid. We hopen dat je daaraan meedoet. Deze enquête is natuurlijk 100% anoniem.

Behartiging van jouw belangen
Na het onderzoek over het duurzaamheidsbeleid, volgt later dit jaar nog een algemeen klanttevredenheidsonderzoek. We vinden het belangrijk om te weten hoe tevreden jij bent over de pensioenregeling. We zijn niet zomaar een pensioenregeling. Pensioenfonds TNO is een stichting en zorgt voor dé pensioenregeling van TNO en alle overige aangesloten werkgevers. Wij zijn er voor alle werknemers van die organisaties, de pensioengerechtigden en de oud-collega’s die hun opgebouwde pensioen nog bij Pensioenfonds TNO hebben laten staan. Het bestuur behartigt de belangen van alle ruim 17.000 betrokkenen.

Opmaat naar nieuwe stelsel
De onderzoeken zijn ook waardevol bij de voorbereidingen op het nieuwe pensioenstelsel. Daar moeten immers allerlei keuzes gemaakt worden. Het is dan ook waardevol om te weten hoe je over bepaalde onderwerpen denkt. De onderzoeksresultaten helpen mee om het kader te bepalen voor de nieuwe pensioenregeling, die uiterlijk 2027 ingaat (we streven naar 2025 of 2026).