Home/Geen categorie/Hoorrecht nieuwe pensioenstelsel voor vereniging van pensioengerechtigden

Hoorrecht nieuwe pensioenstelsel voor vereniging van pensioengerechtigden

Hoorrecht nieuwe pensioenstelsel voor vereniging van pensioengerechtigden

Op 1 juli 2023 gaat naar verwachting de Wet toekomst pensioenen in. Pensioenfonds TNO is voornemens op 1 januari 2026 over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Voor eTNOs is er een wettelijk hoorrecht, zodat zij hun mening meegeven aan de sociale partners.

Wettelijk is afgesproken dat de sociale partners verantwoordelijk zijn voor het transitieplan. De pensioengerechtigden worden daar niet bij betrokken, terwijl zij wel belanghebbend zijn. Zij hebben een ingegaan pensioen en de uitkering daarvan gaat ook mee naar het nieuwe stelsel. Hoe ziet dat er voor de pensioengerechtigden uit? En hoe evenwichtig zijn de belangen afgewogen voor alle belanghebbenden van de pensioenregeling van TNO? Voor pensioengerechtigden is daarom wettelijk het hoorrecht ingesteld. Dat hoorrecht moet uiteraard op een tijdstip plaatsvinden dat het oordeel van invloed kan zijn op de inhoud van het plan en de daarin gemaakte keuzes. Op die manier kunnen zij hun mening geven.

Hoorrecht voor eTNOs
Bij Pensioenfonds TNO heeft de gepensioneerde vereniging eTNOs dus hoorrecht. Zij hebben inmiddels aan TNO schriftelijk kenbaar gemaakt dat zij gebruik wil maken van het hoorrecht. TNO heeft aan eTNOs bevestigd dat zij in de gelegenheid zal worden gesteld om hiervan gebruik te maken. Naar verwachting is het transitieplan eind 2023 vastgesteld. In Q3 2023 zal met het bestuur van eTNOs worden afgestemd, hoe zij invulling kan geven aan het hoorrecht.