Joop Ruijgrok, oud-directeur Pensioenfonds TNO, overleden

Joop Ruijgrok, oud-directeur Pensioenfonds TNO, overleden

Op 25 april 2023 is onze oud-directeur van het pensioenfonds Joop Ruijgrok op 73-jarige leeftijd overleden.

Joop Ruijgrok was van 2006 tot en met 2013 directeur bij Pensioenfonds TNO. Ook daarvoor was hij al actief bij het Pensioenfonds. Vanuit zijn functie als financieel directeur was hij sinds 2002 namelijk ook al bestuurslid van het Fonds.
Ook nadat Joop Ruijgrok in 2013 zijn directeurschap had overgedragen aan zijn opvolger is hij nog vele jaren bestuurslid geweest, maar dan namens de pensioengerechtigden van het Fonds. Joop Ruijgrok was een zeer betrokken pensioenman; in die tijd was hij ook lid van de Raad van Toezicht bij een ander pensioenfonds. Na vele jaren inzet voor het Fonds heeft Joop Ruijgrok in mei 2020 zijn werk als bestuurslid bij Pensioenfonds TNO vanwege gezondheidsredenen neergelegd. Voor Pensioenfonds TNO heeft hij veel betekend. Vele jaren heeft hij een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Pensioenfonds. Kenmerkend waren zijn uitgebreide dossierkennis en visie ten aanzien van toekomstige pensioenontwikkelingen.

Op 25 april 2023 is Joop Ruijgrok overleden. Wij wensen alle familieleden en nabestaanden, namens de medewerkers van het bestuursbureau en het bestuur, heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.