Pensioenfonds TNO zet aandelen over naar klimaatfonds

Pensioenfonds TNO zet aandelen over naar klimaatfonds

Pensioenfonds TNO heeft alle aandelen van de ontwikkelde markten ter waarde van ongeveer 750 miljoen euro overgezet naar een fonds dat is afgestemd op de klimaatdoelen van het Parijsakkoord. Deze stap is onderdeel van de meerjaren ESG-beleid om uiterlijk in 20250 klimaatneutraal te zijn.

In het meerjaren ESG-beleid beschrijft Pensioenfonds TNO het beleggingsbeleid voor de komende jaren. Dit beleid is gebaseerd op de overtuiging dat het Pensioenfonds via beleggingen impact heeft op de wereld waarin we leven. Pensioenfonds TNO wil daar een positieve bijdrage aan leveren, voor zowel huidige als toekomstige generaties.

Klimaatovertuiging Pensioenfonds TNO
Een van de klimaatovertuigingen van Pensioenfonds TNO is dat CO2-reductiedoestellingen noodzakelijk zijn om opwarming van de aarde tegen te gaan. Dit is ook een van de doestellingen van het Akkoord van Parijs, dat het fonds onderschrijft. Het Pensioenfonds heeft als doel dat de beleggingsportefeuille uiterlijk in 2050 klimaatneutraal is. Eerste stap hierin is het overzetten van de aandelenbeleggingen in de ontwikkelde markten naar het BlackRock fonds dat compliant is met de Europese Paris-Aligned Benchmark, ook wel BAP. Deze benchmark is geïntroduceerd als hulpmiddel voor de transitie naar een koolstofarme economie, zoals dat is vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.

Wensen duurzaam beleggingsbeleid
De overstap naar het klimaatfonds met de beleggingen van de ontwikkelde markten sluit aan op de verdere aanscherping van het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid van het fonds. Dit is ook een wens dat naar voren kwam uit het onderzoek naar het duurzaam beleggingsbeleid van Pensioenfonds TNO onder deelnemers. ’Klimaatactie’ was een van de belangrijke wensen uit dat onderzoek.

Wil je meer weten?
Bekijk de memo Pensioenfonds TNO voert Parijsbenchmark in voor aandelenbeleggingen ontwikkelde markten of lees meer over deze en andere strategische doelen in het meerjaren ESG-beleid.