VBDO Enquête 2023

VBDO Enquête 2023

Elk jaar onderzoekt de VBDO hoe duurzaam de 50 grootste Nederlandse pensioenfondsen zijn aan de hand van 4 thema’s. Pensioenfonds TNO is in 2023 twee plaatsen omhooggeschoven naar plek 31.

Net als in voorgaande jaren heeft Pensioenfonds TNO ook in 2023 meegedaan aan de benchmark van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Deze vragenlijst wordt ingevuld door de 50 grootste Nederlandse pensioenfondsen en is ingedeeld in vier thema’s. De VBDO-enquête 2023 ging over het beleid in 2022.

Mooi resultataat
Op drie thema’s heeft Pensioenfonds TNO een verbetering laten zien: Governance (Bestuur), Implementatie en Beleid. Bij het thema Verantwoording (Accountability) is de score gelijk gebleven.  Overall eindigde het Pensioenfonds op plaats 31, dit betekende een stijging van twee plaatsen ten opzichte van het jaar ervoor. Dit is een mooi resultaat.

Aandachtspunten voor sector
Wat betreft de aandachtspunten van de VBDO zit het wel goed. Meer vrouwen aan de bestuurstafels is bij Pensioenfonds TNO niet van toepassing. Het fonds heeft al vele jaren vrouwen in het bestuur, het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht. Verder spant het Pensioenfonds zich in om het ESG-beleid met voldoende snelheid te implementeren rekening houdend met de data issues. Daarnaast wordt in 2024 gestart met het opzetten van een biodiversiteitsbeleid.
Wil je meer weten? Lees hier meer over de resultaten voor Pensioenfonds TNO.