Wat gaat goed? Wat kan beter?

Wat gaat goed? Wat kan beter?

Aan het begin van dit jaar heeft MWM2 namens Pensioenfonds TNO een tevredenheidsonderzoek gehouden onder medewerkers, ex-medewerkers en gepensioneerden van TNO en de andere aangesloten bedrijven. Graag delen we de resultaten. En heb je nog een tip, we horen dat natuurlijk graag.

Allereerst willen we graag iedereen bedanken die heeft meegedaan aan het onderzoek. We waarderen het enorm, want op die manier kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Hoe zit het met de tevredenheid, het vertrouwen en wat vinden jullie van de informatievoorziening en dienstverlening? Hieronder lees je de highlights.

Tevredenheid
Gepensioneerden geven een hoger cijfer en hebben vaker een (zeer) positief beeld en ook veel vertrouwen in het Pensioenfonds. Dat is niet verrassend. Ze ontvangen al pensioen en dat betekent vaak dat ze positiever zijn. Sowieso heeft de meerderheid van de niet-gepensioneerden ook een positief beeld en vertrouwen in het fonds en dat is fijn. Slechts een kleine groep is niet positief. Meer inzicht in pensioen en gericht inspelen op behoeften maakt deelnemers positiever. Dus daar kunnen we mogelijk nog meer in doen.

Vertrouwen
Goede financiƫle resultaten, ervaring en deskundigheid van medewerkers van het fonds en een goede informatievoorziening dragen bij aan het vertrouwen in het Pensioenfonds. Dat zien we ook in de resultaten. Slechts een enkeling is niet positief.

Wat we verder wel zagen in de resultaten is dat er zorgen zijn over het toekomstig pensioen in het nieuwe stelsel. Er is nog weinig bekend en onbekend maakt onbemind, zo blijkt uit het onderzoek. Goede communicatie over het nieuwe pensioenstelsel is belangrijk. Inmiddels is het nieuwe stelsel een feit. De wet is per 1 juli 2023 ingegaan. Er zal op korte termijn steeds meer informatie beschikbaar komen. Vandaar dat Pensioenfonds TNO ook een webinar organiseert op 11 oktober 2023.

Informatievoorziening en dienstverlening
In de resultaten zien we dat de informatie die Pensioenfonds TNO aanbiedt met regelmaat wordt bekeken/gelezen. E-mails springen daarbij het meest eruit. Een verbetertip is er zeker ook. Meer informatie over keuzes en mogelijkheden als je met pensioen gaat, is welkom. Dat is dus iets waar we naar kijken. Over het geheel krijgen we een mooie voldoende voor onze informatievoorziening en dienstverlening. Daar zijn we natuurlijk blij mee.

Al met al zijn het resultaten waar we wat mee kunnen. We kijken daarbij ook naar de verschillen tussen bepaalde leeftijdsgroepen, zodat we daar gericht op in kunnen spelen.