Beleggingen

Beleggingen

Een van de belangrijkste taken van het Pensioenfonds TNO is het beheren van alle pensioenaanspraken. Maatschappelijk verantwoord Beleggen speelt daarbij een grote rol.

De kern
Allereerst vormen de (toekomstige) pensioenen het hart van het fonds. Dat is waar alles om draait. Vertrouwen en zekerheid voor de toekomst zijn daarom belangrijk. Dat zie je terug in onze beleggingsbeginselen: focus op resultaat vanuit een voorzichtige en zorgvuldige visie.

→ Zorgvuldig
Maatschappelijk verantwoord beleggen is bij het Pensioenfonds TNO vanzelfsprekend. Professionele en ethische principes staan hoog in het vaandel. We kijken zorgvuldig waar het beter kan. Soms kunnen we maar kleine stappen nemen. Dat heeft te maken met de pensioenverplichtingen die we als stichting hebben. Ook heeft het te maken met de afspraken die er zijn over de balans tussen risico en rendement.

→ Resultaat
Het doel is immers het beste lange termijn rendement binnen beperkte risico’s. De financiële gezondheid van het fonds is cruciaal. Je moet op ons kunnen rekenen. Pensioenpremies moeten bijvoorbeeld niet ineens omhoog schieten.

→ Voorzichtig
Dat klinkt misschien vreemd, omdat we het beste rendement willen. Maar rendement en risico moeten met elkaar in balans zijn. Net als de kosten.

Wil je meer weten?
We vinden het belangrijk dat we transparant zijn over de wijze waarop pensioenpremies worden belegd. In ons jaarverslag staat meer over alle financiële aspecten en de manier waarop we werken.