Als je meer dan € 100.000 verdient

Als je meer dan € 100.000 verdient

Je kunt bij ons ook tot je AOW-leeftijd vrijwillig extra pensioenkapitaal opbouwen als je voor 2024 al deelnam aan deze regeling. Als je meer verdient dan €137.827 (2024) kan dat via de netto pensioenregeling. Die pensioenpremie wordt, net als de premie voor de verplichte pensioenopbouw, via je werkgever op je salaris ingehouden. Je werkgever draagt de premie af aan ons, het Pensioenfonds TNO. Deze Extra- en Nettopensioenregeling zijn echter gesloten voor nieuwe deelnemers vanaf 2024.

Ga naar laag 3 voor aanvullende details.