0% indexatie van de pensioenen per 1 januari 2024

0% indexatie van de pensioenen per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 is er geen indexatie van de pensioenen. De pensioenen mee laten stijgen met de prijsstijging is niet mogelijk, omdat de prijzen volgens de maatstaf van het fonds (CPI-afgeleid oktober-oktober) in tegenstelling tot andere jaren zijn gedaald.

Hoe zit dat? Allereerst gelden er een aantal wettelijke richtlijnen. Om je pensioen mee te laten groeien met deze prijsstijging, moet de gemiddelde dekkingsgraad (beleidsdekkingsgraad) minimaal 110% zijn voor een gedeeltelijke indexatie. Verder mogen we je pensioen pas volledig indexeren als de beleidsdekkingsgraad meer dan 140% is. Pensioenfonds TNO voldoet aan de minimale beleidsdekkingsgraad. Vervolgens wordt gekeken wat de prijsstijging was. Hiervoor hanteert het bestuur als maatstaf de Consumentenprijsindex-afgeleid (CPI-afgeleid) over de periode oktober – oktober. De CPI-afgeleid over de periode oktober 2022 – oktober 2023 bedroeg -2,02%. Er is dus een negatieve prijsstijging ofwel er is in die periode sprake van een prijsdaling. We laten je pensioen niet dalen. Vandaar dat de indexatie vanaf 1 januari 0% is. De negatieve indexatie wordt ook niet in mindering gebracht op de inhaalindexatie.

Afgelopen jaren
In 2022 en 2023 zijn de pensioenen van Pensioenfonds TNO over respectievelijk 2021 en 2022 volledig geïndexeerd, Toen zijn de pensioenen met 3,28% en 16,93% verhoogd. In de jaren daarvoor is het echter regelmatig voorgekomen dat we de pensioenen niet volledig hebben kunnen indexeren. Sinds de financiële crisis in 2008 waren de reserves van Pensioenfonds TNO nog niet voldoende aangegroeid. Zo was de indexatie in 2020 en 2021 om die reden 0%. Er is zodoende een indexatie-achterstand opgebouwd van 12,7%. Na 15 jaar vervalt echter de eerste indexatie-achterstand. Dat betekent dat de eerste achterstand van 3,3% komt te vervalen. Er resteert nog een inhaalindexatie van 9,1% per 1 januari 2024. De cijfers van afgelopen jaren vind je hier op onze site.

Vooruitblik
De ambitie van Pensioenfonds TNO is om de pensioenaanspraken en pensioenrechten van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden jaarlijks te verhogen met de prijsstijging. Daarbij moet opgemerkt worden, dat een volledige indexatie niet altijd mogelijk is. Per jaar wordt bekeken hoe we ervoor staan op basis van de wettelijke richtlijnen en (eventuele extra) wettelijke mogelijkheden in verband met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Lees meer over hoe we omgaan met indexeren voor een waardevast pensioen. Blijf op de hoogte van de ontwikkeling van onze beleidsdekkingsgraad: volg Pensioenfonds TNO via LinkedIn.