Home/Geen categorie/Indexatie van de pensioenen met 1,09%

Indexatie van de pensioenen met 1,09%

Indexatie van de pensioenen met 1,09%

De prijsstijging was afgelopen jaar 3,28% (CPI afgeleid oktober – oktober). We kunnen de pensioenen in 2022 dus maar beperkt laten meegroeien met de prijsstijgingen. Hoe wordt dit berekend? En wat zijn de verwachtingen?

Om je pensioen mee te laten groeien met deze prijsstijging, moeten we voldoen aan wettelijke richtlijnen. Een van de wettelijke regels is dat de gemiddelde dekkingsgraad (beleidsdekkingsgraad) minimaal 110% moet zijn voor een gedeeltelijke indexatie. Verder mogen we je pensioen pas volledig indexeren als de beleidsdekkingsgraad meer dan 122% is.

Indexatie vanaf 1 januari 2022
Eind december 2021 was de beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van twaalf maanden, 114,8%. Dit betekent dat we je pensioen dus gedeeltelijk kunnen indexeren vanaf 1 januari 2022. De indexatie op die datum bedraagt 1,09%. Deze indexatie wordt in maart met terugwerkende kracht verrekend met de pensioenen vanaf 1 januari 2022.

Afgelopen jaren
Sinds de financiële crisis in 2008 zijn de reserves van Pensioenfonds TNO nog niet voldoende aangegroeid. Daardoor zijn de pensioenen de afgelopen jaren veelal niet of zeer beperkt geïndexeerd. Zo was de indexatie in 2020 en 2021 0%. Het deel van de indexatie dat we niet kunnen toekennen, wordt toegevoegd aan het totaal van de gemiste indexaties vanaf 2009. De cijfers van afgelopen jaren vind je hier op onze site.

Vooruitblik
De ambitie van Pensioenfonds TNO is om de pensioenaanspraken en pensioenrechten van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden jaarlijks te verhogen met de prijsstijging. De verwachting is echter dat het het de komende jaren ook nog niet lukt om je pensioen volledig te kunnen indexeren. Daar zijn we realistisch in; we willen het niet rooskleuriger voorstellen dan dat het is.

Voor een volledige indexatie is een beleidsdekkingsgraad van circa 122% nodig. Dus in december 2022 moet de beleidsdekkingsgraad – het gemiddelde van twaalf maanden – 122% zijn. De meest recente cijfers van de beleidsdekkingsgraad staan op de site.