Onderzoek: draagvlak voor verantwoord beleggingsbeleid is groot

Onderzoek: draagvlak voor verantwoord beleggingsbeleid is groot

Afgelopen zomer heeft Pensioenfonds TNO een online-onderzoek gedaan naar de mening van de deelnemers over de manier waarop wij ons duurzaamheidsbeleid invullen. Hierbij tref je de resultaten van het onderzoek aan.

Respons
We stellen jaarlijks een ambitieus plan op met mooie doelen voor ons duurzaam beleggingsbeleid, maar we willen ook weten hoe onze deelnemers denken over ons duurzaam beleggingsbeleid. Velen hebben de moeite genomen om de online vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 1.433 respondenten de vragenlijst ingevuld, wat een responspercentage betekent van 11%. Het onderzoek heeft waardevolle feedback opgeleverd en helpt ons om verder richting en invulling te geven aan het beleggingsbeleid.

Draagvlak
Allereerst blijkt uit het onderzoek dat er een groot draagvlak is voor het duurzame beleggingsbeleid van Pensioenfonds TNO. Natuurlijk zijn er ook kritische noten. Dat is ook goed, want dat helpt om het beleid verder aan te scherpen. Zo komt uit het onderzoek naar voren dat niet alle deelnemers op de hoogte zijn van het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid dat door het fonds uitgevoerd wordt. Dat is iets waar we aan willen werken. Tegelijkertijd zien we in de resultaten ook dat er oog moet blijven voor de financiële resultaten. Het gaat natuurlijk over het pensioen dat je krijgt als je stopt met werken. Een goede uitleg van keuzes is daarom belangrijk.

Waar moeten we meer op focussen?
‘Betaalbare en duurzame energie’ is de meest genoemde doelstelling waaraan Pensioenfonds TNO, volgens de respondenten, een bijdrage zou moeten leveren. Ook ‘klimaatactie’ kwam als belangrijk doel naar voren evenals ‘verantwoorde consumptie/productie’. Dat zijn punten die we meenemen in de uitwerking van ons beleid.

Waar we niet in moeten beleggen was ook helemaal helder: controversiële wapens, tabak, gokken en bont zijn voor de respondenten een ‘no go’. Controversiële wapens en tabak sluiten we al uit, maar gokken en bont hebben we nog niet expliciet opgenomen in het beleid. We zullen daarvoor dus beleid moeten ontwikkelen.

Over het onderzoek
Wil je meer weten over de resultaten van het onderzoek, dan kun je die hier lezen. Verder zullen we via onze nieuwsbrieven en het online magazine iedereen informeren die op de hoogte wil zijn van de stappen die we zetten op ESG-gebied.

Behartiging van jouw belangen
Na dit onderzoek over het duurzaamheidsbeleid volgt eind van dit jaar nog een algemeen klanttevredenheidsonderzoek. We vinden het ook belangrijk om te weten hoe tevreden jij bent over de pensioenregeling. We zijn niet zomaar een pensioenfonds. Pensioenfonds TNO is een stichting en zorgt voor dé pensioenregeling van TNO en alle aangesloten werkgevers. Wij zijn er voor alle werknemers van die organisaties, de pensioengerechtigden en de oud-collega’s die hun opgebouwde pensioen nog bij Pensioenfonds TNO hebben laten staan. Het bestuur behartigt de belangen van alle betrokkenen. Binnenkort ontvang je de uitnodiging van dat onderzoek.

Opmaat naar nieuwe stelsel
De onderzoeken zijn ook waardevol bij de voorbereidingen op het nieuwe pensioenstelsel. Daar moeten immers allerlei keuzes gemaakt worden. Het is dan ook waardevol om te weten hoe je over bepaalde onderwerpen denkt. De onderzoeksresultaten helpen mee om het kader te bepalen voor de nieuwe pensioenregeling die uiterlijk 2027 ingaat (we streven naar 1 januari 2026).