Home/Geen categorie/Update duurzaamheidsfactoren klimaat

Update duurzaamheidsfactoren klimaat

Update duurzaamheidsfactoren klimaat

Hoe groen zijn onze beleggingen? We kunnen dat nu nog niet exact aangeven, maar zetten stappen om dat extra transparant te maken. In dit nieuwsbericht geven we een update.

De Europese Unie wil duurzame financiering en beleggingen stimuleren en het inzicht daarover vergroten. Vanaf maart 2021 zijn daarom ook pensioenfondsen verplicht om hun duurzaamheidsrisico’s in kaart te brengen. Dat is de kern van de nieuwe SFDR-verordening ofwel de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dat is natuurlijk een goede zaak. Het sluit aan op onze visie dat duurzaam beleggen op de lange termijn bijdraagt aan een beter rendement. De eerste stap die we in het kader van de SFDR-verordening in maart hebben gezet, is dat we informatie over duurzaamheid bij Pensioenfonds TNO op een rij gezet hebben. Je vindt deze informatie op de speciale Duurzaamheidspagina’s.

Transparantie beleggingsbeleid
De volgende stap is om voor verschillende duurzaamheidsfactoren aan te geven hoe groen onze producten en diensten zijn. Om dit te kunnen bepalen is vanuit de EU een classificatiesysteem ontwikkeld, EU-taxonomieverordening van 2020, waarmee de mate van duurzaamheid gemeten kan worden. De taxonomie richt zich in eerste instantie op de volgende zes ecologische duurzaamheidsdoelstellingen:

  • Mitigatie van klimaatverandering
  • Adaptatie aan klimaatverandering
  • Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen
  • Transitie naar een circulaire economie
  • Preventie en bestrijding van verontreiniging
  • Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen

Klimaat
De eerste twee doelstellingen rondom klimaat zijn als eerste aan de beurt. Vanuit de taxonomieverordening moet uiterlijk op 1 januari 2022 aangegeven zijn hoe de beleggingen van het Pensioenfonds ervoor staan wat betreft die twee klimaataspecten. Helaas halen we dat niet. Pensioenfonds TNO is daar actief mee bezig, maar we hebben op dit moment onvoldoende betrouwbare en controleerbare gegevens van de beleggingsportefeuilles die het fonds gebruikt. Zodra die gegevens er wel zijn, zullen we aangeven hoe groen die zijn wat betreft de twee klimaatdoelstellingen. Die informatie wordt dan natuurlijk ook meegenomen in de update van het meerjarenplan voor ESG-beleid (Environment, Social and Governance), want klimaat is daarin een belangrijke pijler.

Wil je meer weten over ons beleggingsbeleid? Bij Documenten lees je meer over de manier waarop we maatschappelijk verantwoord beleggen. We houden je verder uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de classificatie van de klimaataspecten via onze nieuwsberichten evenals alle andere updates rondom maatschappelijk verantwoord beleggen.