Kerncijfers

Kerncijfers

Een stabiele financiële positie van het Pensioenfonds TNO is belangrijk voor jouw (toekomstige) pensioen.

Per 31-12-2022

Deelnemers en gepensioneerden
Deelnemers 5.101
Gewezen deelnemers 7.190
Pensioengerechtigden 5.572

Vermogen en verplichtingen
Totaal belegd pensioenvermogen € 3.430,8 mln.
Totale pensioenverplichtingen € 2.542,1 mln.
Beleggingen voor risico deelnemers € 91,0 mln.

Bijdragen
Pensioenregeling € 66,0 mln.
Pensioenspaarregeling € 0,6 mln.
Totale premie pensioenregeling 20,33%

Pensioenuitkeringen (incl. TOP)
€ mln.
Toeslag per 1-1-2022 3,28%
Totaalrendement 2021 -19,1%
(Beleids)dekkingsgraad 31-12-2022 130,0%


Waardevast pensioen

We vinden het belangrijk dat je pensioen waardevast is. Daarom indexeren we je pensioen jaarlijks met een toeslag als de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% is en indexatie in de toekomst ook betaalbaar is. Je pensioen stijgt dan mee met de stijging van de prijzen.

2022
We indexeren de pensioenen dus alleen als het financieel verantwoord is. Het nadeel is dat je pensioen minder waard wordt als we niet kunnen indexeren. Het voordeel is dat grotere risico’s voor de toekomst beperkt blijven. Uiteindelijk willen we onze deelnemers financiële zekerheid bieden als ze stoppen met werken. Voor 2022 is besloten dat de toeslag over 2021 3,28% is. Hiermee is de volledige CPI-afgeleid over 2021 toegekend.