Partner- en wezenpensioen

Partner- en wezenpensioen

Naast je ouderdomspensioen bouw je ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als je komt te overlijden, krijgt je partner een partnerpensioen en je kinderen tot 21 jaar krijgen een wezenpensioen. De hoogte van het partner- en wezenpensioen kun je vinden bij Mijn pensioen. Wil je een totaaloverzicht? Kijk dan op MijnPensioenoverzicht.nl. Daar zie je naast je AOW hoeveel pensioen je bij welk pensioenfonds of pensioenverzekeraar hebt opgebouwd. Ook de hoogte van je opgebouwde partnerpensioen staat daar vermeld.

Tip

Woon je samen? Je partner heeft niet automatisch recht op een partnerpensioen. Lees meer…

Ga je scheiden? Mogelijk heeft je ex-partner recht op een gedeelte van je ouderdoms- en partnerpensioen. Lees meer… 

Wist je dat je het opgebouwde partnerpensioen kunt ruilen voor ouderdomspensioen voor jezelf? Lees meer…

Partnerpensioen en wezenpensioen
Het opgebouwde partnerpensioen tot het moment van overlijden wordt aangevuld met het partnerpensioen dat voor de resterende duur tot de AOW-datum gebaseerd is op 70% van het ouderdomspensioen dat je zou krijgen als je tot je pensionering (ingangsdatum van de AOW) bij ons pensioen zou opbouwen op basis van een fictieve pensioenopbouwpercentage van 1,75%.

Pensioenfonds TNO heeft daarnaast nog een extra regeling van 10%. Die regeling geldt als je overlijdt terwijl je nog in dienst bent bij een aangesloten werkgever van het Pensioenfonds TNO en je partner nog geen AOW ontvangt. Je partner krijgt dan 10% extra partnerpensioen. Zodra de AOW van je partner ingaat, vervalt deze extra 10%.
De hoogte van het wezenpensioen is 16% van het ouderdomspensioen. Elk kind tot 21 jaar krijgt dit.

Wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid
Als je overlijdt, heeft je partner misschien ook nog recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Je partner moet dan geboren zijn voor 1950 of één of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kun je vinden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Verdien je meer dan €137.800?
Ook voor het partner- en wezenpensioen geldt, dat je dat opbouwt over maximaal een (pensioengevend) jaarloon van €137.800, het wettelijke maximum van 2024. Doe je mee aan de Netto Pensioenregeling dan kan met dat opgebouwde netto pensioenkapitaal een netto pensioen gekocht worden. Op die manier kan je dus het partner- en wezenpensioen aanvullen.

Ga naar laag 3 voor aanvullende details.