Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen doorgeven

Hier vind je een overzicht van alle belangrijke wijzigingen.

Financieel

Er zijn meerdere mogelijkheden om je pensioen aan te vullen. Zowel bij het Pensioenfonds TNO als elders.

Ga naar Golman Sachs (voorheen NN IP) als je je beleggingsprofiel wilt wijzigen van de opbouw van Extra Pensioen of Netto Pensioen.

Via HR of flexdirect kun je het bedrag dat je automatisch wilt storten voor je Extra Pensioen wijzigen. Het minimum bedrag is €25 per maand of €300 op jaarbasis. Er is ook een maximum: de maximale fiscale ruimte voor pensioenopbouw. Bij Mijn pensioen kun je zien hoeveel fiscale ruimte je hebt.

Vanaf 2018 is het mogelijk om na je pensionering elders je opgebouwde kapitaal van je Extra Pensioen, Netto Pensioen en/of TOP door te beleggen. Dat heet ook wel een variabel pensioen. Je moet deze keuze doorgeven aan Goldman Sachs (voorheen NN IP) als je ongeveer 15 jaar voor je gewenste pensioendatum zit.

Is je gewenste pensioendatum je AOW-leeftijd? Dan hoef je dat niet aan ons door te geven. In overleg met je werkgever kun je eerder of later met pensioen. Dit kun je regelen via HR of Flexdirect.

In overleg met je werkgever kun je gedeeltelijk eerder of later met pensioen. Dit kun je regelen via HR of Flexdirect.

Als je geen partner hebt, wordt je partnerpensioen automatisch geruild voor ouderdomspensioen. Heb je wel een partner, dan moet je partner het eens zijn met die keuze om het partnerpensioen te ruilen voor ouderdomspensioen. Je kunt dat dan doorgeven via het keuzeformulier als je met pensioen gaat.

In overleg met je werkgever kun je eerder of later met pensioen. Dit kun je doorgeven via het keuzeformulier.

Als je met pensioen gaat, kun je beginnen met een hoger of lager pensioen. Je kunt dit doorgeven via het keuzeformulier.

Als je eerder met pensioen gaat, kun je bij de pensioenadministratie (pf-tno@azl.eu) een AOW-overbruggingspensioen aanvragen.

Je bent vrij in de keuze waar je met je opgebouwde Extra Pensioenkapitaal pensioen inkoopt. Van de pensioenadministratie ontvang je op het moment dat je met pensioen gaat standaard een offerte. Je kunt met dit kapitaal ook gebruikmaken van de shop-mogelijkheid.

Je bent vrij in de keuze waar je met je opgebouwde Netto Pensioenkapitaal pensioen inkoopt. Van de pensioenadministratie ontvang je op het moment dat je met pensioen gaat standaard een offerte. Je kunt met dit kapitaal ook gebruikmaken van de shop-mogelijkheid.

Als je je TOP-kapitaal wilt omzetten naar pensioen, dan kun je dat aanvragen bij Mijn pensioen. Als je je TOP-kapitaal omzet naar tijdelijke ouderdomspensioen, dan moet dat ingaan na je 59e en eindigen als je je AOW-leeftijd bereikt.

Ruim een jaar voor je pensioendatum ontvang je van ons een bericht waarin we je vragen om je pensioenkeuzes door te geven.

Werk

Als je meer uren gaat werken, hoef je dat niet door te geven. Je pensioenopbouw wordt automatisch, evenredig aangepast tot het wettelijk maximale jaarsalaris van €137.800 (2024). Als je meer verdient, kun je netto pensioenkapitaal opbouwen als in de jaren voor 2024 ook aan deze regeling deelnam.

Als je minder uren gaat werken, hoef je dat niet door te geven. Je pensioenopbouw wordt automatisch, evenredig aangepast. Wel moet je er rekening mee houden dat je minder pensioen opbouwt. Als je overlijdt, is er dus minder partner- en wezenpensioen.

Als je meer gaat verdienen, hoef je dat niet door te geven. Je pensioenopbouw wordt automatisch, evenredig aangepast tot het wettelijk maximale jaarsalaris van €137.800 (2024).

Als je minder gaat verdienen, hoef je dat niet door te geven. Je pensioenopbouw wordt automatisch, evenredig aangepast. Wel moet je er rekening mee houden dat je minder pensioen opbouwt. Als je overlijdt is er dus minder partner- en wezenpensioen.

Als je onbetaald verlof hebt, hoef je dat niet door te geven. Tijdens je onbetaalde verlof stopt je pensioenopbouw automatisch. Wel is het mogelijk om, op verzoek, op eigen kosten je pensioenopbouw door te laten lopen.

Als je uit dienst gaat, hoef je dat niet door te geven. Je pensioenopbouw stopt automatisch. Wel zijn er een aantal praktische punten om rekening mee te houden.

Als gaat werken bij een werkgever die niet aangesloten is bij het Pensioenfonds TNO, stopt je pensioenopbouw automatisch. Je hoeft dat niet door te geven. Wel zijn er een aantal praktische punten om rekening mee te houden.

Heb je een nieuwe baan? Bekijk of je bij je nieuwe werkgever waardeoverdracht kunt aanvragen. Ga je werken in het buitenland en wil je je pensioen meenemen? Vraag dan internationale waardeoverdracht aan.

Zodra je een WIA-uitkering ontvangt, krijgen wij die gegevens automatisch vanuit het UWV. Wij zorgen dan voor de nodige pensioenaanpassingen. Wordt je WIA herzien ofwel de mate van arbeidsongeschiktheid? Dan is het belangrijk om die wijzigingen aan ons door te geven, zodat wij weer eventuele pensioenaanpassingen kunnen doen. Wij ontvangen die WIA-herziening namelijk niet van het UWV.

Wordt je WIA herzien ofwel mate van arbeidsongeschiktheid? Dan is het belangrijk om die wijzigingen aan ons door te geven, zodat wij weer eventuele pensioenaanpassingen kunnen doen. Wij ontvangen die WIA-herziening namelijk niet van het UWV.

Relatie/kinderen

Als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, hoef je dat niet aan ons door te geven. Deze gegevens ontvangen wij automatisch vanuit de Basisristratie Personen (BRP) van de gemeente. Als je gaat samenwonen, moet je dat wel aan ons (pf-tno@azl.eu) doorgeven.

Als je gaat samenwonen, moet je je partner bij ons aanmelden (pf-tno@azl.eu).  Alleen dan komt je partner in aanmerking voor partnerpensioen als je overlijdt.

Bij ons (pf-tno@azl.eu) meld je je partner aan met een kopie van het samenlevingscontract waarmee je samenwoont, zodat je partner in aanmerking komt voor partnerpensioen als je overlijdt.

Ga je scheiden van tafel en bed, maar blijf je officieel getrouwd of geregistreerd partner? Dan wordt dat wettelijk gezien als de beëindiging van de pensioenrechten van je partner. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van je ouderdomspensioen ontvangt, moet jij of je ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding van tafel en bed en de eventuele afwijkende afspraken. Dat kan met dit formulier. Voor het recht op het bijzonder partnerpensioen hoef je niets te doen. Tenzij je ex-partner afstand doet van het recht, dan moet je het pensioenfonds wel informeren. Dat kan met datzelfde formulier.

Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van je ouderdomspensioen ontvangt, moet jij of je ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken. Dat kan met dit formulier. Voor het recht op het bijzonder partnerpensioen hoef je niets te doen. Tenzij je ex-partner afstand doet van het recht, dan moet je het pensioenfonds wel informeren. Dat kan met datzelfde formulier.

Als je notariële samenlevingscontract wordt ontbonden en je ex-partner was bij ons aangemeld, dan heeft je ex-partner geen recht op een deel van je ouderdomspensioen. Wel heeft je ex-partner recht op partnerpensioen. Je partner moet dan bij ons aangemeld zijn. Geef aan ons (pf-tno@azl.eu) door als je notariële samenlevingscontract is ontbonden.

Ga je scheiden of beëindig je je geregistreerd partnerschap? Je ex-partner hoeft voor het recht op het bijzonder partnerpensioen niets te doen. Tenzij je ex-partner afstand doet van het recht op bijzonder partnerpensioen, dan moet je dat aan ons (pf-tno@azl.eu)melden.

Afhankelijk van de pensioenrechten, jullie situatie en eventuele gemaakte afspraken, worden pensioenaanspraken verdeeld tussen jou en je ex-partner. Gaat het om ouderdomspensioen of partnerpensioen? Waren jullie getrouwd, had je een geregistreerd partnerschap of woonde je samen en welke afspraken hebben jullie eventueel vastgelegd? Lees meer…

Kinderen hoef je niet apart aan te melden bij het pensioenfonds. Deze gegevens ontvangen wij automatisch vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente als je overlijdt. Mocht dat van toepassing zijn, dan zorgen wij dat je kinderen wezenpensioen ontvangen.

Als je kind overleden is, hoef je dat niet door te geven. Deze gegevens ontvangen wij automatisch vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Het eventuele wezenpensioen stopt automatisch.

Als een deelnemer of pensioengerechtigde is overleden, ontvangen wij die gegevens automatisch vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Mocht dat van toepassing zijn, dan zorgen wij dat je kinderen wezenpensioen ontvangen.

Als je partner is overleden, hoef je dat niet door te geven. Wij ontvangen die gegevens automatisch vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

Als je ex-partner is overleden, hoef je dat niet door te geven. Wij ontvangen die gegevens automatisch vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Had je ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen? Dan is dat recht vervallen.

Overig

Als een deelnemer of pensioengerechtigde is overleden, ontvangen wij die gegevens automatisch vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Mocht dat van toepassing zijn, dan zorgen wij dat de partner en kinderen partner- en wezenpensioen ontvangen.

Adreswijzigingen binnen Nederland ontvangen we automatisch vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Wel is het belangrijk om zelf eventuele wijzigingen van je telefoonnummer of je e-mailadres door te geven bij Mijn pensioen. Als je naar het buitenland verhuist of binnen het buitenland, dan moet je die wijziging zelf doorgeven bij Mijn pensioen. Ook zijn er dan nog een aantal andere praktische punten om rekening mee te houden.

Download vanaf onze website het formulier betaalwijze. En stuur dit ingevuld en ondertekend naar cua@azl.eu.

Stuur, op verzoek van AZL, je bewijs van in leven zijn op.

Iedereen die (bijna) een  pensioenuitkering ontvangt van het Pensioenfonds TNO mag lid worden van eTNOs. De vereniging behartigt de pensioenbelangen en bevordert onderling contact.

Gepensioneerden die pensioen ontvangen van het Pensioenfonds TNO, kunnen gebruikmaken van de collectieve zorgovereenkomst die TNO heeft met ZilverenKruis Achmea. Als je voor je pensioen al bij ZilverenKruis Achmea zat via TNO, dan loopt je zorgverzekering automatisch door en hoef je dat niet apart aan te vragen.

Met dit formulier kun je een klacht doorgeven. Ben je het niet eens met de uiteindelijke oplossing, dan kun je contact opnemen met het bestuur van het pensioenfonds. Tot slot kun je je wenden tot de Geschillen Instantie Pensioenfondsen waarbij het fonds is aangesloten. Deze geschilleninstantie beoordeelt de uitvoering van de pensioenregeling. Je kunt je geschil ook voorleggen aan de burgerlijke rechter.